Sud Europske unije o valjanosti privole

Objavljeno:

Autor:

Sud Europske unije o valjanosti privole

Objavljeno:

Autor

Sud Europske unije donio je 11. studenog 2020. presudu u postupku za donošenje prethodne odluke u okviru zahtjeva koji je uputio Visoki sud u Bukureštu. Pred ovim nacionalnim sudom vodi se postupak kojim rumunjski telekom Orange România zahtijeva poništenje odluke nadzornog tijela Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) kojom je telekomu izrečena novčana kazna i naloženo uništavanje nezakonito prikupljenih preslika dokumenata.

Naime, Orange Romania je u svojim obrascima ugovora definirao da korisnik pristaje na prikupljanje preslike osobnog dokumenta tako što je unaprijed označio polje kojim korisnik izražava svoj pristanak na takvu obradu.

Iako telekom nije odbijao sklopiti ugovor s korisnicima koji su odbili pružiti presliku identifikacijskog dokumenta, prema internim prodajnim procesima, odbijanje pružanja podataka dokumentiralo se u posebnom obrascu koji su korisnici morali potpisati prije sklapanja ugovora.

Dakle, u ovom slučaju, pohrana preslike nije nužna za utvrđenje identiteta korisnika niti za izvršavanje prava i obveza iz ugovora, stoga se telekom „odlučio“ za privolu, koja je po ocjeni nadzornog tijela, ali i Suda EU, nezakonita.

Izdvajamo najvažnije zaključke Suda:

  • Ugovor koji sadrži klauzulu u kojoj se navodi da je korisnik pristao na prikupljanje i pohranu preslike osobnog dokumenta ne čini valjanu privolu ako je voditelj obrade unaprijed u ugovoru označio pristanak.
  • Privola nije valjana ako je korisnik doveden u zabludu u pogledu mogućnosti raskida ugovora ako odbije pristati na obradu svojih podataka ili ako na slobodu odabira utječe zahtjev za ispunjavanje dodatnog obrasca u kojem se navodi da je korisnik odbio pružiti podatke.
  • Šutnja, unaprijed kvačicom označeno polje ili manjak aktivnosti ne mogu se smatrati valjanom privolom u skladu s GDPR.
  • Ako je privola dana u pisanoj izjavi koja se odnosi i na druga pitanja, ta izjava mora biti pružena u lako dostupnom formatu i pisana jednostavnim i razumljivim jezikom.