Zgrada Suda Europske unije (CJEU)

Sud EU o nadležnosti nadzornih tijela

Objavljeno:

Autor:

Zgrada Suda Europske unije (CJEU)

Sud EU o nadležnosti nadzornih tijela

Objavljeno:

Autor

Sud Europske unije objavio je 13. siječnja 2021. mišljenje nezavisnog odvjetnika u slučaju Facebook Ireland Ltd, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA protiv belgijskog nadzornog tijela Gegevensbeschermingsautoriteit (C-645/19). Postupak protiv Facebooka još 2015. godine pokrenulo je belgijsko nadzorno tijelo, a belgijski sud je postavio prethodno pitanje o nadležnosti nacionalnih tijela za zaštitu osobnih podataka.

AG M. Bobek u mišljenju potvrđuje da nadležno nadzorno tijelo u državi članici u kojoj voditelj obrade podataka ima poslovni nastan ima opću nadležnost za pokretanje sudskih postupaka zbog kršenja GDPR-a. U praksi to znači da je irski DPC nadležan pokretati postupke protiv Facebooka obzirom da je njihov glavni poslovni nastan (EU sjedište) u Irskoj.

Međutim, u mišljenju se napominje da i druga nadzorna tijela za zaštitu podataka imaju ovlast pokrenuti takve postupke u svojoj državi članici u situacijama kada im GDPR to izričito dopušta. Pri tome se misli na navodne povrede GDPR-a u vezi s prekograničnom obradom podataka (*koja se odvija u EU u kontekstu aktivnosti poslovnih nastana u više od jedne države članice).

Mišljenje nezavisnog odvjetnika koje prethodi presudi Suda Europske unije nije obvezujuće, no za pretpostaviti je da će Sud u konačnici odlučiti sukladno mišljenju.

[Preuzmite PDF]