Napomene ispitivača također su osobni podaci?

Objavljeno:

Autor:

Napomene ispitivača također su osobni podaci?

Objavljeno:

Autor

Kopiju osobnih podataka na koju ispitanik ima pravo sukladno članku 15. stavak 3. GDPR-a čini sva dokumentacija koja sadrži osobne podatke i koja se odnosi na ispitanika. Ovako smo zaključili još prije godinu dana kad smo pisali o slučaju u kojem je AZOP donio rješenje protiv Raiffeisen banke. U tom rješenju AZOP je zaključio da se i kreditna dokumentacija smatra osobnim podacima te ju je banka dužna dostaviti ispitaniku na njegov zahtjev.

Tema kopije osobnih podataka nedavno je bila aktualna i u Njemačkoj, a slučaj je svoj rasplet imao na sudu u Münsteru. Tužitelj (ispitanik) je pristupio pravosudnom ispitu koji se sastojao od pismenog i usmenog dijela. Nakon što je cijeli ispit ocijenjen, tražio je od tuženika (Državni ured za pravosudne ispite) dostavu kopije ispita zajedno s komentarima ocjenjivača, pozivajući se na prava iz čl.15.st.3. (pravo na kopiju podataka) i čl.12.st.5. (pružanje kopije podataka bez naknade) GDPR-a. Nakon što je zahtjev odbijen, ispitanik je slučaj uputio sudu.

­Sud je odlučio u korist tužitelja – GDPR se primjenjuje. Ispitanik ne samo da ima pravo na kopiju osobnih podataka, nego ta kopija treba sadržavati sve osobne podatke koji se na njega odnose, uključujući i komentare ocjenjivača. Stav suda je da je nužno ispuniti tri uvjeta kako bi se ispitanik mogao pozvati na prava iz članaka 12. i 15.: 1) obrađuju se njegovi osobni podaci, 2) obrada se provodi djelomično automatiziranim sredstvima i 3) nema drugih zakona koji su u suprotnosti s takvim zahtjevom. Zaključci suda:

  • Odredbe čl.15.st.3. i čl.12.st.5. GDPR-a se primjenjuju te je ispitanikov zahtjev za ispunjavanje prava utemeljen.
  • Kopija ispita zajedno sa komentarima ocjenjivača smatra se osobnim podacima – odgovara uvjetima iz čl.4.st.1. GDPR-a (definicija osobnog podatka) i čl.4.st.2. (definicija obrade osobnih podataka).
  • Primjenjuje se čl.2.st.1. GDPR-a (područje primjene GDPR-a).

U svojoj konačnoj odluci, sud se između ostalog pozvao i na odluku Suda EU u slučaju C-434/16 zaključak kojeg je također bio da pisani odgovori kandidata na stručnom ispitu te napomene ocjenjivača u vezi s tim odgovorima čine osobne podatke koji se odnose na kandidata, te da su kao takvi predmet obveza u skladu sa GDPR-om.

Detaljno o odluci suda u Münsteru: gdprhub.eu