dpo:report


Europski parlament o Schrems II presudi

Europski parlament objavio je osvrt o učincima presude Suda EU u slučaju Schrems II, a osvrnuli su se i na moguća rješenja.

Smjernice o mjerenju tjelesne temperature

EDPS je objavio smjernice o mjerenju tjelesne temperature sukladno Uredbi 2018/1725 koja regulira obrade osobnih podataka u EU institucijama.