Kazna od 1.1 milijun eura zbog snimanja u prometu

Objavljeno:

Autor:

Kazna od 1.1 milijun eura zbog snimanja u prometu

Objavljeno:

Autor

Nadzorno tijelo njemačke pokrajine Donje Saske (LfD Niedersachsen) objavilo je izricanje milijunske kazne tvrtki Volkswagen AG. Izrečena upravna novčana kazna iznosi 1.1 milijun eura.

Naime, VW je 2019. godine testirao funkcionalnost sustava za pomoć u vožnji. Za potrebe testiranja u promet su pustili vozilo koje je bilo opremljeno kamerama. Kamere su snimale promet u okolici testnog vozila s ciljem daljnje analize i ispravljanja greški u sustavu. Budući da su instalirane kamere bile postavljene tako da dolazi do obrade osobnih podataka ostalih sudionika u prometu, primjenjuje se GDPR. LfD je u ovom postupku utvrdilo prekršaje GDPR-a po člancima 13, 28, 30 i 35.

Konkretno:

  1. Na vozilu nisu bile oznake kojima bi se sukladno članku 13. GDPR-a informiralo ostale sudionike u prometu o obradi osobnih podataka, uključujući informacije o voditelju obrade.
  2. Prometovanje vozilom, a samim time i snimanje, vršila je tvrtka koju je VW za taj posao podugovorio, međutim nisu s njima potpisali ugovor o obradi osobnih podataka sukladno članku 28. GDPR-a.
  3. VW nije prije provedbe ovih aktivnosti proveo procjenu učinka na zaštitu podataka (DPIA) sukladno članku 35. GDPR-a.
  4. U evidenciji aktivnosti obrade nisu bile navedene implementirane tehničke i organizacijske mjere kako je određeno člankom 30. GDPR-a.

Osim navedenih, LfD nije ustanovilo druge prekršaje u kontekstu daljnjeg prikupljanja i obrade osobnih podataka od strane VW. U ovom postupku LfD je surađivalo i s nadzornim tijelima drugih zemalja članica EU. Prilikom utvrđivanja iznosa upravne novčane kazne, LfD je uzelo u obzir dobru suradnju s VW u ovom postupku te činjenicu da se radi o prekršajima koji predstavljaju tek nizak rizik za prava i slobode ispitanika. VW je prihvatio platiti kaznu.