Smije li poslodavac koristiti snimke video nadzora u disciplinskom postupku?

Objavljeno:

Autor:

Smije li poslodavac koristiti snimke video nadzora u disciplinskom postupku?

Objavljeno:

Autor

U slučaju Doolin protiv DPC (irsko nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka), Visoki sud u Irskoj odlučio je da se video nadzor koji je postavljen u svrhu zaštite osoba i imovine ne smije dalje koristiti u disciplinskom postupku protiv radnika. Razlog tome je obveza poštivanja načela ograničenja svrhe obrade osobnih podataka. Naime, u predmetnom slučaju video nadzor postavljen je sa svrhom zaštite osoba i imovine, a Visoki sud je odlučio da daljnja obrada tih snimki u kontekstu disciplinskog postupka nije sukladna svrsi zbog koje je video nadzor postavljen.

Iz navedenog je jasno da je potrebno posebnu pažnju posvetiti tome da su politike i procedure, kao i svrhe obrade osobnih podataka, jasno definirane. Ipak, ne mora biti da je svaka daljnja obrada nezakonita. Kod utvrđivanja zakonitosti daljnjeg postupka obrade osobnih podataka korisno je referirati se na WP29 Mišljenje 3/2013 o ograničenju svrhe. Tim dokumentom identificirana su četiri faktora koja treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o zakonitosti daljnje obrade:

  • Odnos između svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni i svrhe daljnje obrade
  • Kontekst u kojem su osobni podaci prikupljeni i razumna očekivanja ispitanika o daljnjem korištenju tih podataka
  • Priroda podataka i utjecaj daljnje obrade podataka na ispitanike
  • Zaštitne mjere koje su uspostavljene s ciljem osiguravanja poštenosti i sprječavanja negativnih utjecaja na ispitanike

Ako niste sami sigurni, u rješavanju ovih i sličnih pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka može vam pomoći Horvath Wolf.