Sutkinja u sudnici

Sud EU: Legitimni interes mora biti postojeći i stvaran, a ne hipotetski

Objavljeno:

Autor:

Sutkinja u sudnici

Sud EU: Legitimni interes mora biti postojeći i stvaran, a ne hipotetski

Objavljeno:

Autor

Povodom zahtjeva za prethodnu odluku Okružnog suda u Bukureštu, Sud Europske unije donio je 11. prosinca 2019. presudu u predmetu C-708/18, a vezano za obradu osobnih podataka kroz sustav video nadzora u stambenoj zgradi.

Pred Sud su postavljana 4 prethodna pitanja u tumačenju Direktive 95/46, a posebno izdvajamo mišljenje Suda u pitanju:

Treba li članak 7. točku (f) Direktive 95/46 tumačiti na način da ‚zakoniti interes’ voditelja obrade mora u trenutku obrade biti dokazan, postojeći i stvaran?

(44) U tom pogledu valja istaknuti […] da s obzirom na to da, u skladu s člankom 7. točkom (f) Direktive 95/46, voditelj obrade osobnih podataka odnosno treća stranka kojoj se podaci otkrivaju mora imati zakoniti interes koji opravdava tu obradu, taj interes na datum obrade mora biti postojeći i stvaran, a ne hipotetski. Međutim, prilikom ocjene svih okolnosti predmetnog slučaja ne može se zahtijevati da je sigurnost imovine i osoba već bila ugrožena.

Presudu pažljivo pročitajte, posebno u dijelu od točke 40. do 60., kojima se daje pojašnjenje u odnosu na pravnu osnovu za postavljanje video nadzora te proporcionalnost i nužnost takve obrade podataka.