GPS oznaka lokacije na karti

Prijedlog izmjena Zakona o elektroničkim komunikacijama

Objavljeno:

Autor:

GPS oznaka lokacije na karti

Prijedlog izmjena Zakona o elektroničkim komunikacijama

Objavljeno:

Autor

Na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Vlada RH odobrila je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama. Novim izmjenama ZEK-a želi se, u cilju zaštite ili javne sigurnosti, u pojedinim situacijama dopustiti obrada osobnih podataka o lokaciji.

Naime, prema dosadašnjem tekstu ZEK-a, “podaci o lokaciji bez prometnih podataka […] mogu se obrađivati samo u slučaju kada su učinjeni neimenovanima, ili na temelju prethodne privole […]”. Upravo sada, u vrijeme pandemije COVID-19 virusa, pokazalo se da je preširoko značenje ove odredbe iz članka 104. ZEK-a, jer ne uzima u obzir mogućnost obrade podataka o lokaciji kad takva obrada može pomoći u brzoj zaštiti zdravlja i života građana.

Dopunjenim tekstom Zakona uvedena je odredba članka 104.a koja iznimno dopušta obradu podataka o lokaciji s ciljem zaštite nacionalne ili javne sigurnosti. Takvo dopuštenje će važiti samo u određenim slučajevima, npr. kada Vlada RH proglasi prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je proglašena opasnost od epidemije zaradne bolesti.

U praksi, ove izmjene bile su potrebne kako bi se “doskočilo” trenutnoj situaciji i učinkovitije sprečavalo širenje virusa. Temeljem ovih izmjena, ovlaštenim tijelima je omogućeno praćenje lokacije osoba kojima je određena samoizolacija putem njihovih mobilnih uređaja.