Smjernice o mjerenju tjelesne temperature

Objavljeno:

Autor:

Smjernice o mjerenju tjelesne temperature

Objavljeno:

Autor

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) objavio je smjernice o mjerenju tjelesne temperature sukladno Uredbi 2018/1725, kojom se regulira obrada osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Europske unije.

Prema EDPS, mjerenje temperature posjetitelja i zaposlenika EU institucija koje se obavlja ručno, npr. digitalnim termometrom, te nakon kojega ne slijedi bilježenje, dokumentiranje ili drugi postupak obrade osobnih podataka, nije u području primjene Uredbe 2018/1725. Međutim, ukoliko se podaci o izmjerenoj temperaturi bilježe ili na drugi način povezuju s ispitanikom obvezna je primjena Uredbe 2018/1725.

Definicija područja primjene je gotovo identična onoj iz GDPR-a, stoga se ove smjernice mogu primijeniti i na mjerenje temperature koje provode svi drugi voditelji obrade.

Neovisno o načinu mjerenja, EDPS savjetuje:

  • Informiranje ispitanika o postupku i svrsi mjerenja temperature
  • Definiranje primjerene procedure u slučaju izmjerene povišene temperature
  • Dokumentiranje odluke koja potvrđuje da je mjerenje temperature opravdano u predmetnim okolnostima, te da je voditelj obrade uzeo u obzir pitanja zaštite privatnosti pojedinca i njegovih osobnih podataka.

Svrhovitost i nužnost postupka potrebno je kontinuirano procjenjivati u skladu s epidemiološkom situacijom i najnovijim znanstvenim otkrićima koja se odnose na virus.

Trenutno, prema preporukama HZJZ-a zaposlenici i sve ostale osobe koje imaju namjeru ulaziti u zatvorene prostore bi trebale same, u privatnosti svojeg doma, izmjeriti tjelesnu temperaturu te se, u slučaju potrebe, konzultirati sa svojim liječnikom.