Procurili podaci iz hrvatskih bolnica

Objavljeno:

Autor:

Procurili podaci iz hrvatskih bolnica

Objavljeno:

Autor

Navodno je više od 2 tisuće pacijenata koji u Republici Hrvatskoj čekaju operaciju ugradnje umjetnog koljena zaprimilo anonimni SMS kojim se upozoravaju da je takav medicinski zahvat, ukoliko ga se provodi u javnim bolnicama, opasan po zdravlje pacijenta. Slučajem se bavi i DORH te se provodi istraga na koji način su podaci o zdravstvenom stanju pacijenata i njihovi kontakti došli u ruke neovlaštenih trećih strana. Iako je u ovom slučaju došlo da povrede osobnih podataka manjeg broja osoba, s pravom trebamo biti zabrinuti za našu privatnost i zaštitu najosjetljivijih osobnih podataka u obradama koje provode zdravstvene institucije, od liječnika opće prakse do specijalističkih klinika.