185. sjednica Vlade RH

Obvezna compliance funkcija u državnim tvrtkama

Objavljeno:

Autor:

185. sjednica Vlade RH

Obvezna compliance funkcija u državnim tvrtkama

Objavljeno:

Autor

185. sjednica Vlade RH
185. sjednica Vlade RH © imovina.gov.hr

Vlada RH donijela je odluku o obveznom uvođenju compliance funkcije u pravnim osobama od posebnog interesa za RH, a koje su u većinskom državnom vlasništvu. Obveza praćenja usklađenosti poslovanja podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja pravne osobe s pravnom regulativom i internim aktima te procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju. Naravno, ovo podrazumijeva i praćenje usklađenosti s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Rok za provedbu je 6 mjeseci.