NOYB objavio svoje komentare na nove SCC

Objavljeno:

Autor:

NOYB objavio svoje komentare na nove SCC

Objavljeno:

Autor

Nakon što je Europska komisija objavila nacrt novih standardnih ugovornih klauzula, zainteresirana javnost mogla je u postupku javnog savjetovanja dati komentare na predloženi tekst.

Postupak je završen 10. prosinca, a sudeći po broju komentara prijedlog komisije pobudio je velik interes javnosti.

Među akterima koji su se uključili u postupak je naravno i NOYB. Njihove komentare možete pogledati ovdje.