Djevojka telefonira

Nova prava za korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga

Objavljeno:

Autor:

Djevojka telefonira

Nova prava za korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga

Objavljeno:

Autor