Nova direktiva o zaštiti kolektivnih interesa potrošača

Objavljeno:

Autor:

Nova direktiva o zaštiti kolektivnih interesa potrošača

Objavljeno:

Autor

Vijeće EU postiglo je dogovor o nacrtu direktive o mjerama zaštite kolektivnih interesa potrošača. Direktiva uređuje postupanje kvalificiranih subjekata kao što su primjerice udruge za zaštitu potrošača, te ih ovlašćuje da poduzimaju radnje u ime potrošača koje je oštetio trgovac. Direktivom su obuhvaćeni postupci trgovca koji predstavljaju kršenje propisa koji uređuju usluge prijevoza putnika, usluge u turizmu, zdravstvene usluge, elektroničku trgovinu, telekomunikacije, financijske usluge i dr., ali i postupke koji predstavljaju kršenje GDPR-a i Direktive 2002/58 (ePrivacy).

Direktivom se želi ujednačiti zaštita kolektivnih interesa potrošača na području cijele EU.