Najnovija verzija ePrivacy uredbe

Vijeće Europske unije kojim predsjedava Finska objavilo je nacrt prijedloga ePrivacy Uredbe.

Prijedlog teksta sadrži i novi članak koji uređuje obradu podataka u elektroničkim komunikacijama u svrhe otkrivanja, brisanja i prijavljivanja materijala koji sadrži dječju pornografiju.