Izvješće Europske komisije o primjeni GDPR-a

Objavljeno:

Autor:

Izvješće Europske komisije o primjeni GDPR-a

Objavljeno:

Autor

Sukladno članku 97. GDPR-a, Europska komisija unutar prve dvije godine od primjene GDPR-a, te potom svake četiri, podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni i preispitivanju GDPR-a. Iako je prošlo oko mjesec dana od 25. svibnja 2020. kad je bio rok za podnošenje izvješća, ono je konačno objavljeno danas!

Među ostalim, zaključci EK su da je GDPR uglavnom ispunio očekivanja, ali i da su se u međuvremenu prepoznala područja u kojima ima mjesta za poboljšanja. U velikom broju slučajeva, očekuju, poboljšanja će se dogoditi u narednim godinama, nakon što države članice i ostali dionici steknu više iskustva u primjeni.

Što se tiče podizanja svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka, tu se osjete pozitivni pomaci. Prema istraživanju koje je provela Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), 69% EU stanovništva starijeg od 16 godina čulo je za GDPR, a 71% je čulo da postoji nacionalno nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka. Te brojke još uvijek su daleko od idealnih, ali su željno iščekivano poboljšanje u odnosu na vrijeme prije GDPR-a kad je bilo teško, osim u pojedinim stručnim krugovima, pričati o bilo kakvoj razini svijesti o tome.

Uz tih nekoliko detalja, Izvješće detaljno pokriva i sljedeće teme:

  • Utjecaj GDPR-a na nove tehnologije
  • Funkcioniranje mehanizma međunarodne suradnje i mehanizma konzistentnosti u praksi
  • Doprinos GDPR-a globalnim standardima zaštite podataka
  • Međunarodni protok osobnih podataka
  • Kako se GDPR provodi i koje su do sada poduzete mjere
  • Identificirani potencijali za buduća poboljšanja

Izvješće je dostupno na engleskom jeziku i moguće ga je preuzeti u PDF formatu, ? ovdje.