Europski parlament: “NE” adekvatnosti za Veliku Britaniju!

Objavljeno:

Autor:

Europski parlament: “NE” adekvatnosti za Veliku Britaniju!

Objavljeno:

Autor

Od jučerašnje plenarne sjednice Europskog parlamenta bila su velika očekivanja, a sad konačno znamo i rezultate. Svi su očekivali da će na sjednici biti usvojene dvije odluke o adekvatnosti Europske komisije za Veliku Britaniju, ali to se nije dogodilo. Zastupnici Europskog parlamenta su sa glasovima u omjeru 350:335 odbili usvajanje odlukâ o adekvatnosti.
Da pojasnimo, ovako izgleda procedura donošenja odluke o adekvatnosti prema GDPR-u:

  1. Europska komisija izdaje nacrt odluke
  2. EDPB daje svoje mišljenje o izdanom nacrtu
  3. Zemlje članice daju svoja odobrenja nakon čega Europska komisija može formalno usvojiti odluku o adekvatnosti

Međutim, Europski parlament i Vijeće mogu u bilo kojem trenutku tražiti od Komisije da zadrži, promijeni ili povuče odluku o adekvatnosti, ako smatraju da bi bila u suprotnosti s regulativom temeljem koje se donosi.

Zabrinutost među zastupnicima

Zastupnici u Europskom parlamentu izrazili su zabrinutost i tražili od Komisije izmjenu nacrta odluke o adekvatnosti. Razlog za zabrinutost je zakonodavni okvir UK koji trenutno omogućuje obavještajnim službama neproporcionalno i neselektivno pristupanje osobnim podacima, što je u suprotnosti s odredbama GDPR-a i Poveljom EU o temeljnim pravima.

“Adequacy should be granted only after the specific elements of UK law or practice that are still a matter of serious concern have been properly assessed.”

– Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, predsjednik Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE)

Dodatan razlog za zabrinutost su i daljnji prijenosi osobnih podataka prema trećim zemljama. Velika Britanija ima aktivne sporazume o razmjeni podataka s SAD-om, zbog čega mogu nastati konfliktne situacije u odnosu na odluku Suda EU u slučaju Schrems II (C-311/18). Osim toga, UK je nedavno zatražila i članstvo u TPP11 (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership). Radi se o međunarodnom trgovinskom sporazumu koji podrazumijeva i nesmetane prijenose podataka među potpisnicama. Većina zemalja potpisnica tog sporazuma nemaju odluku o adekvatnosti za prijenose osobnih podataka. Na popisu su i neke članice FVEY saveza (Five Eyes Alliance).

Ali prijenosi podataka nisu stali ni nakon Brexita

Podsjetimo se, prijenosi osobnih podataka između EU i UK nisu stali ni unatoč Brexitu. Odmah nakon Brexita započelo je prijelazno razdoblje koje je trajalo do kraja 2020. godine, a tijekom kojeg je, iz perspektive zaštite osobnih podataka, UK imala tretman kao svaka druga članica EU. S početkom 2021. godine stupio je na snagu Sporazum o trgovini i suradnji kojim je uređen daljnji nesmetan prijenos osobnih podataka iz EU prema UK najkasnije do 30. lipnja, osim ako UK u međuvremenu dobije odluku o adekvatnosti. EDPB je pripremio i dokument (PDF) kojim pobliže objašnjava prijenose osobnih podataka nakon završetka Brexit prijelaznog razdoblja.

Sve strane žele adekvatnost Velike Britanije

Bez obzira što je izašla iz EU, Velika Britanija je zadržala svoj status strateškog partnera Unije – oba tržišta su u velikoj mjeri ovisna jedno o drugom.

Brexit cost will be four times greater for UK than EU, Brussels forecasts (2021)
UK and the EU: Trade and economy (2016)
Here’s How Much Europe Depends On The UK (2016)

Stoga ne čudi što je već u veljači Europska komisija objavila da je u postupku usvajanja odlukâ o adekvatnosti za UK – jednu prema GDPR-u i drugu prema „policijskoj direktivi“. Nedugo nakon toga, EDPB je izdao vlastita službena mišljenja o nacrtima odlukâ koja su u velikoj mjeri bila pozitivna, a tek određenu zabrinutost izrazili su u svezi s ovlastima obavještajnih službi (Snooperova povelja) i mogućim izmjenama i dopunama nacionalnih zakonâ. S tim u vezi predsjednica EDPB-a, Andrea Jelinek izjavila je da „pozdravljamo odluku Komisije da adekvatnost bude vremenski ograničena uz namjeru da pomno nadgleda razvoj situacije u UK“.

Što dalje?

Ako UK ne dobije odluku o adekvatnosti Europske komisije najkasnije do 30. lipnja ove godine, nakon isteka tog razdoblja smatrat će se „trećom zemljom“ prema GDPR-u te će prijenosi osobnih podataka, u pravnom smislu, biti otežani. Prijenosi podataka na relaciji EU-UK bit će i dalje dopušteni, ali pod uvjetom da podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama.

Otežan prijenos osobnih podataka između EU i UK, načelno, nikome nije u interesu te je, unatoč ovakvom razvoju događaja, realno očekivati da će odluka o adekvatnosti Europske komisije biti usvojena. Ako ne do 30. lipnja, onda kasnije. „Samo“ je pitanje vremena i dobre volje svih uključenih.