EU parlament za zabranu masovnog biometrijskog nadzora

Objavljeno:

Autor:

EU parlament za zabranu masovnog biometrijskog nadzora

Objavljeno:

Autor

Europski parlament izglasao je rezoluciju kojom se poziva na potpunu zabranu uporabe automatskog prepoznavanja lica na javnim površinama. Rezolucija je izglasana sa 377 glasova za, 248 protiv i 62 suzdržana.

U rezoluciji Europskog parlamenta navodi se neuspjeh umjetne inteligencije (eng. Artificial Intelligence – AI) da točno identificira manjinske etničke skupine, LGBTI osobe, starije osobe i žene. Ističe se i zabrinutost zbog takvih pogrešaka u kontekstu provedbe zakona i sudskih postupaka, te posebice u kontekstu privatnih baza podataka za prepoznavanje lica kao u slučaju Clearview AI ili sustava „društvenog bodovanja“ (eng. social scoring) kakvo se primjenjuje u Kini.

„Fundamental rights are unconditional. For the first time ever, we are calling for a moratorium on the deployment of facial recognition systems for law enforcement purposes, as the technology has proven to be ineffective and often leads to discriminatory results. We are clearly opposed to predictive policing based on the use of AI as well as any processing of biometric data that leads to mass surveillance. This is a huge win for all European citizens.“

– Petar Vitanov, član Europskog parlamenta

Ova rezolucija izglasana je samo nekoliko dana nakon što je Michelle Bachelet, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava zatražila moratorij na korištenje sustava umjetne inteligencije koji nisu u skladu sa zakonima koji uređuju ljudska prava.