Berlaymont, zgrada sjedišta Europske komisije, Bruxelles, Belgija

ePrivacy – gdje je zapelo?

Objavljeno:

Autor:

Berlaymont, zgrada sjedišta Europske komisije, Bruxelles, Belgija

ePrivacy – gdje je zapelo?

Objavljeno:

Autor

Zadnja verzija teksta ePrivacy Uredbe od 15. studenog ove godine neće ići na planirano službeno usvajanje koje se trebalo dogoditi početkom prosinca. Naime, većina članica EU odbila je prijedlog teksta i imala dodatne komentare i prijedloge. Iako postupak izrade i usuglašavanja uredbe traje već godinama, moguće je da se vrati na početak. Odluka o tome bit će donesena za vrijeme hrvatskog ili pak njemačkog predsjedanja Vijećem EU. Osim toga, moguće je da se prijedlog teksta u cijelosti povuče ili da se u postojećoj verziji naprave bitne izmjene.

U praksi ovo znači da će pitanja poput uvjeta za postavljanje kolačića i dalje biti rješavana na nacionalnoj razini kroz postojeće zakone kojima je implementirana Direktiva 2002/58 (ePrivacy).

Više: Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama – Izvješće o napretku