EDPB i EDPS ocijenili prijedlog novih SCC

Objavljeno:

Autor:

EDPB i EDPS ocijenili prijedlog novih SCC

Objavljeno:

Autor

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) i Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) objavili su zajedničko mišljenje o dva seta standardnih ugovornih klauzula – za uređenje odnosa između voditelja i izvršitelja obrade te za prijenos osobnih podataka u treće zemlje.

Tijela smatraju da će predložene klauzule, uz neke nužne izmjene i dopune, u praksi moći primjereno zaštititi podatke i da predstavljaju napredak u odnosu na postojeće, sada već zastarjele, klauzule.

Napominjemo da ovo ne znači da će se „nove“ klauzule moći primijeniti na sve prijenose u treće zemlje, uključujući i SAD. Za prijenose podataka primateljima u trećoj zemlji koji ne mogu ispuniti obveze iz klauzula morat će se primijeniti alternativno rješenje.

Ovo nije novost, međutim često su se klauzule potpisivale „pro forma“, bez prethodne provjere mogu li primatelji ispoštovati obveze koje su na sebe preuzeli. Primjerice, ako je primatelj u trećoj zemlji obveznik primjene nacionalnog propisa koji javnim tijelima omogućava neograničeni i neproporcionalan nadzor nad podacima, a ispitanicima ograničava temeljna prava.

Više o novom prijedlogu SCC pročitajte ovdje.

? Mišljenje o SCC sukladno članku 28. GDPR-a
? Mišljenje o SCC za prijenose u treće zemlje