AZOP protiv Raiffeisen banke – što je kopija osobnih podataka

Objavljeno:

Autor:

AZOP protiv Raiffeisen banke – što je kopija osobnih podataka

Objavljeno:

Autor

Rješenje AZOP-a protiv Raiffeisen banke (koje nije javno objavljeno) utvrđuje što čini kopiju osobnih podataka, te u kojim slučajevima voditelj obrade ima mogućnost i pravo naplatiti „razumnu naknadu“ za pružanje informacija i ispunjavanja prava ispitanika.

Kao i u nepravomoćnom rješenju kojim je izrečena prva upravna novčana kazna u RH protiv nepoznate banke u ožujku ove godine, AZOP ovom odlukom potvrđuje svoj stav da se dokumentacija koja sadrži osobne podatke i koja se odnosi na ispitanika smatra kopijom osobnih podataka, te da je obveza voditelja ispitaniku na njegov zahtjev dostaviti kopiju (u fizičkom ili elektroničkom obliku) čitave dokumentacije, a ne samo opis podataka koji su obrađeni u okviru predmetne dokumentacije ili poslovnog procesa.

Mišljenja nadzornih tijela i nacionalnih sudova zemalja članica nisu ujednačena u tumačenju definicije i opsega pojma „kopija osobnih podataka“, o čemu smo ranije pisali, stoga će se o ovom pitanju i dalje voditi rasprava. WP29, odnosno Europski odbor za zaštitu podataka propustio je u smjernicama dati jasne odgovore i primjere, stoga je pitanje vremena kada će se pred Sud EU postaviti zahtjev za donošenje prethodne odluke kojom bi se jasno odredila obveza voditelja iz članka 15.3. Opće uredbe.

Iako u predmetnom slučaju ispitanik vjerojatno ne zahtijeva kopiju dokumentacije u svrhe ostvarenja svojih prava u obradi osobnih podataka, to nije relevantno za zahtjev i ne smije biti razlogom za odbijanje ili naplatu naknade.

Međutim, iz Raiffeisen banke odgovaraju da je “izrada i dostava ugovorne dokumentacije regulirana posebnim propisima o potrošačkom kreditiranju” i ne spada u domenu zaštite osobnih podataka. Banka je izdavanje kreditne dokumentacije koja uključuje ugovor o kreditu i sve anekse ugovora, otplatni plan i prijepis knjigovodstvene kartice, naplatila 197 kuna, obzirom da je taj postupak rezultirao određenim administrativnim troškovima.

Kako proizlazi iz novinskog članka, ispitanik je dokumentaciju zatražio prvi put, stoga mu je temeljem članka 15.3 Opće uredbe banka trebala osigurati besplatnu kopiju, a eventualnu naknadu naplatiti samo u slučaju ponavljanja zahtjeva.

Pretpostavljamo da će banka iskoristiti sva dostupna pravna sredstva da ospori odluku AZOP-a koja bi mogla imati značajne posljedice za sve kreditne institucije u djelu poslovanja koji se odnosi na naplatu raznih naknada za izdavanje dokumentacije.