Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB)

AZOP o novim smjernicama EDPB-a

Objavljeno:

Autor:

Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB)

AZOP o novim smjernicama EDPB-a

Objavljeno:

Autor

O novim smjernicama EDPB pisali smo prije nekoliko dana, a u međuvremenu su se i iz AZOP-a o tome očitovali.

Iz AZOP-a ističu da su podržali usvajanje obiju novih smjernica, a od čega posebno izdvajaju dio koji se odnosi na aplikacije za praćanje kontakata:

Ističemo da se […] podaci o blizini između osoba zaraženih COVID-om 19 i njihovih kontakata, mogu prikupiti bez prikupljanja lokacijskih podataka dotičnih osoba, stoga aplikacije koje se koriste u svrhu praćenja kontakata ne bi trebale prikupljati podatke o lokaciji.

Europski odbor za zaštitu podataka u smjernicama naglašava da bi uporaba aplikacija za praćenje kontakata trebala biti dobrovoljna i da se ne bi trebala oslanjati na prikupljanje podataka o lokaciji, već na informacije o blizini korisnika, a o svom stajalištu EDPB je informirao i Europsku komisiju.

Naime, na temelju zahtjeva za savjetovanje zaprimljenog od Europske komisije, 14. travnja 2020. Europski odbor za zaštitu podataka donio je mišljenje o nacrtu Smjernica Europske komisije o aplikacijama koje podupiru borbu protiv pandemije COVID-19. Ovim smjernicama o zaštiti podataka i posljedicama za privatnost dopunjuje se Preporuka Europske komisije o aplikacijama za praćenje kontakata, objavljena 8. travnja i  otvara se put prema izradi zajedničkog paketa instrumenata EU-a za upotrebu tehnologije i podataka za borbu protiv i izlaska iz COVID-19 krize.

Smjernice Europske komisije o aplikacijama koje podupiru borbu protiv pandemije COVID-19 (2020/C 124 I/01) na hrvatskom jeziku dostupne su ovdje.