AZOP izdao kaznu izvršitelju obrade – zaštitarskoj službi

Objavljeno:

Autor:

AZOP izdao kaznu izvršitelju obrade – zaštitarskoj službi

Objavljeno:

Autor

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izrekla je upravnu novčanu kaznu zaštitarskoj službi sa sjedištem u Zagrebu. Zaštitarsku službu angažirao je voditelj obrade da u svojstvu izvršitelja obrade obavlja poslove tehničke i fizičke zaštite. Dio tog posla podrazumijeva da zaposlenici zaštitarske službe imaju pristup sustavu video nadzora.

U predmetnom slučaju sporno je bilo postupanje zaposlenika zaštitarske službe koji je osobnim mobilnim uređajem snimio nadzorni ekran sustava videonadzora i snimku podijelio s trećom osobom. Snimka, na kojoj je vidljiva jedna osoba, je proširena društvenim mrežama i medijima. Ispitanik u pitanju zbog navedenog je bio izložen uvredama, podsmjehu i izrugivanju u javnosti.

Po saznanju za incident, voditelj obrade je utvrdio da je došlo do povrede osobnih podataka te je, sukladno obvezi iz GDPR-a, obavijestio AZOP. Daljnjom istragom utvrđene su sporne okolnosti na strani izvršitelja obrade:

  • zaštitarska služba nije, ni prije ni nakon incidenta, poduzela odgovarajuće mjere kako bi uklonila ili umanjila mogućnost da neovlaštene osobe ostvare pristup snimkama video nadzora,
  • zaštitarska služba već više od dvije i pol godine ne provodi odgovarajuće tehničke mjere sigurnosti obrade osobnih podataka, te s tom praksom nastavlja i dalje,
  • zaštitarska služba nije poduzela nikakve radnje kako bi spriječila daljnje širenje sporne snimke,
  • zaštitarska služba nije o incidentu obavijestila voditelja obrade,

Posebno zanimljivo je i što je AZOP uzeo kao dodatnu otegotnu okolnost:

Također, kao otegotna okolnost je uzeta i činjenica da je osnovna djelatnost društva pružanje fizičke i tehničke zaštite, koje uključuje primjenu i uporabu videonadzora te je društvo jedno od vodećih u Republici Hrvatskoj u navedenoj djelatnosti. Stoga bi društvo kao takvo, trebalo biti relevantni subjekt u davanju mišljenja, smjernica, savjeta i predlagati rješenja voditeljima obrade o uporabi videonadzornog sustava te istovremeno davati primjer svojim radom i pridavati veću pažnju tome od drugih.

Pročitajte cijelu objavu na službenim stranicama AZOP-a.