Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB)

Što je, a što nije prijenos podataka u treću zemlju?

Objavljeno:

Autor:

Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB)

Što je, a što nije prijenos podataka u treću zemlju?

Objavljeno:

Autor

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) je objavio nacrt novih smjernica – Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR. Cilj ovih smjernica je objasniti kada u kontekstu obrade osobnih podataka dolazi do prijenosa osobnih podataka u treću zemlju kako to određuje GDPR u poglavlju V.

Prema smjernicama, tri kriterija treba uzeti u obzir kako bi se utvrdilo dolazi li u kontekstu pojedine aktivnosti obrade do prijenosa osobnih podataka u treću zemlju:

  1. Aktivnost obrade na strani voditelja ili izvršitelja obrade koji izvozi podatke je u opsegu primjene GDPR-a.
  2. Voditelj ili izvršitelj obrade koji izvozi podatke šalje ili čini dostupnima osobne podatke uvozniku podataka (npr. drugi voditelj, zajednički voditelj ili izvršitelj obrade u trećoj zemlji).
  3. Uvoznik podataka je u trećoj zemlji ili je međunarodna organizacija, neovisno o tome jesu li ostale aktivnosti obrade tog uvoznika podataka u opsegu primjene GDPR-a.

Ako su kumulativno ispunjena sva tri navedena kriterija, radi se o prijenosu osobnih podataka u treću zemlju te se primjenjuju odredbe članaka 44.-50. GDPR-a (poglavlje V.), tj. i izvoznik i uvoznik podataka obvezni su osigurati odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka u toj trećoj zemlji. Primjerice, ako je ispitanik sam dostavio osobne podatke organizaciji u trećoj zemlji (hotelu ili web shopu) ili ako je zaposlenik otputovao na službeno putovanje u treću zemlju te je iz hotelske sobe sa svojeg računala pristupio bazama podataka poslodavca, nije došlo do prijenosa osobnih podataka u kontekstu GDPR-a.

Smjernice 05/2021 donesene su na plenarnoj sjednici EDPB-a održanoj 18. studenoga, a na kojoj su sudjelovali i predstavnici AZOP-a. Agencija je na svom webu objavila sažetak sa plenarne sjednice.

Smjernice će biti predmet javne rasprave do 31. siječnja 2022., a sudjelovanje u javnoj raspravi moguće je ovdje: edpb.europa.eu