EDPB objavio ažurirane smjernice o voditeljima i izvršiteljima

Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB)

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) prošle je godine objavio smjernice o voditeljima i izvršiteljima obrade. Radilo se o “verziji 1” koja je dana u javnu raspravu. Javna rasprava je završila te je sada EDPB objavio i konačnu verziju dokumenta – verziju 2.0.

Nove smjernice preuzmite na linku: edpb.europa.eu