Sažetak sudske prakse o prijenosima podataka u treće zemlje

Objavljeno:

Autor:

Sažetak sudske prakse o prijenosima podataka u treće zemlje

Objavljeno:

Autor

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) objavio je sažetak sudske prakse koja se odnosi na prijenose osobnih podataka trećim zemljama. Kako i sâm naslov dokumenta kaže, sažetak uključuje slučajeve od Lindqvist iz 2003. do Schrems II iz 2020. godine.

Objavom ovog dokumenta EDPS želi postići dva cilja:

  • Objasniti logiku/korake kojima se Sud EU vodio u presudama koje se odnose na prijenos osobnih podataka u treće zemlje i pravnu stečevinu u relevantnoj sudskoj praksi, te
  • Pružiti čitateljima mogućnost da istraže ključna pitanja koja se odnose na međunarodne prijenose osobnih podataka

Ukupno je devet pitanja na koje je EDPS dao vrlo detaljne odgovore i objašnjenja temeljenima na sljedećim izvorima:

  1. Presuda u slučaju Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596 (6.11.2003.)
  2. Presuda u slučaju Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650 (6.10.2015.)
  3. Mišljenje 1/15 Suda EU o Sporazumu između EU i Kanade o razmjeni podataka putnika u zrakoplovnom prijevozu (26.7.2017.)
  4. Presuda u slučaju Schrems II, C-311/18, EU:C:2020:559 (16.7.2020.)

Dokument na engleskom jeziku moguće je preuzeti ovdje: edps.europa.eu