Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB)

EDPB smjernice o ograničenjima prema članku 23. GDPR-a

Objavljeno:

Autor:

Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB)

EDPB smjernice o ograničenjima prema članku 23. GDPR-a

Objavljeno:

Autor

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) usvojio je konačnu verziju Smjernica o ograničenjima prema članku 23. GDPR-a.

Smjernice pružaju temeljitu analizu kriterija za primjenu ograničenja, procjene koje je potrebno poštivati, kako ispitanici mogu ostvariti svoja prava nakon ukidanja ograničenja, te posljedice kršenja članka 23. GDPR-a. Osim toga, smjernice analiziraju kako zakonodavne mjere kojima se utvrđuju ta ograničenja trebaju ispuniti zahtjev predvidljivosti (eng. foreseeability criterion) i ispituju razloge za ograničenja, te obveze i prava koja se mogu ograničiti.

Nove smjernice su dostupne na engleskom jeziku na službenim stranicama EDPB-a: Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR