Kemijska olovka na neispunjenom obrascu ugovora

Standardni ugovor voditelja i izvršitelja obrade

Objavljeno:

Autor:

Kemijska olovka na neispunjenom obrascu ugovora

Standardni ugovor voditelja i izvršitelja obrade

Objavljeno:

Autor

Nakon što je dansko nadzorno tijelo Datatilsynet ranije ove godine na ocjenu predalo prijedlog standardnog ugovora o obradi podataka iz članka 28. GDPR-a, a EDPB u srpnju objavio mišljenje o tom prijedlogu, predložak ugovora i službeno je potvrđen u skladu s načelom konzistentnosti.

Mogućnost korištenja predloška ne sprečava stranke da dodaju druge klauzule ili dodatne zaštitne mjere, pod uvjetom da ne proturječe, izravno ili neizravno, usvojenim klauzulama ili ne dovode u pitanje temeljna prava ili slobode ispitanika.