Dječak se koristi pametnim satom

Pametni satovi i privatnost djece – CNIL daje smjernice za roditelje

Objavljeno:

Autor:

Dječak se koristi pametnim satom

Pametni satovi i privatnost djece – CNIL daje smjernice za roditelje

Objavljeno:

Autor

Francusko nadzorno tijelo – CNIL, objavilo je smjernice o mogućem utjecaju pametnih satova na privatnost djece.

CNIL savjetuje roditeljima da procijene rizike koji proizlaze iz korištenja pametnih satova i razgovaraju s djecom po pitanju njihove privatnosti, te podsjeća na mišljenje iz 2011. godine u kojem stoji da se “nikada ne bi trebalo dogoditi da se djeca iz sigurnosnih razloga suoče s pretjeranim nadzorom koji ograničava njihovu autonomiju”. Nadalje, ako roditelji vjeruju da je upotreba pametnih satova u specifičnim okolnostima opravdana, “o tome treba obavijestiti dijete i u što kraćem roku im omogućiti sudjelovanje u odluci o takvoj primjeni pametnog sata”.

Iz CNIL-a napominju da je pri odabiru (kupnji) primjerenog pametnog sata treba uzeti u obzir:

  • Može li se vjerovati proizvođaču tog pametnog sata?
  • Je li komunikacija putem tog uređaja dovoljno sigurna?
  • Jesu li pojedine značajke uređaja potrebne, te postoji li model s manjim brojem značajki i samim time manjim utjecajem na privatnost, a koji bi zadovoljio svrhu?

Inače, francuski Zakon 2018-698 o nadzoru upotrebe mobilnih telefona u školama zabranjuje, osim u posebnim okolnostima, upotrebu pametnog telefona učenika u vrtiću i osnovnoj školi. Ova zabrana može se primijeniti i na pametne satove ako imaju iste komunikacijske mogućnosti kao i pametni telefoni (npr. SIM kartica, Wifi povezivanje itd.).