Obrasci ugovora i obavijesti za zajedničke voditelje obrade

Objavljeno:

Autor:

Obrasci ugovora i obavijesti za zajedničke voditelje obrade

Objavljeno:

Autor

Njemačko nadzorno tijelo Baden-Wuttemberga objavilo je predložak ugovora kojim se regulira odnos zajedničkih voditelja obrada te obavijesti za ispitanike o pojedinačnim ulogama i odgovornostima. Kako proizlazi iz presude u slučaju Fashion ID, u pojedinim fazama obrade organizacije mogu biti neovisni i zajednički voditelji obrade, međusobni odnosi u pojedinim fazama obrade moraju biti uređeni ugovorom, a ispitanici dobiti jasne i lako razumljive informacije o ulogama i odgovornostima pojedinog voditelja i načinu ostvarivanja svojih prava.

Obrasci su dostupni na engleskom jeziku.