Objavljena službena verzija smjernica za video nadzor

Objavljeno:

Autor:

Objavljena službena verzija smjernica za video nadzor

Objavljeno:

Autor

Nakon provedenog postupka javnog savjetovanja EDPB je objavio konačnu verziju smjernica Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices – version adopted after public consultation. Ove smjernice, kao i svi drugi relevantni dokumenti koje su do sada objavili WP 29 i EDPB dostupni su na dpo:report u rubrici Dokumenti.