Europski nadzornik za zaštitu podataka – EDPS logo

Nove smjernice EDPS-a

Objavljeno:

Autor:

Europski nadzornik za zaštitu podataka – EDPS logo

Nove smjernice EDPS-a

Objavljeno:

Autor

Europski nadzornik za zaštitu osobnih podataka (EDPS) objavio je smjernice Guidelines on the concepts of controller, processor and joint controllership under Regulation (EU) 2018/1725 EDPS u kojima pojašnjava uloge i odgovornosti voditelja i izvršitelja te zajedničkih voditelja obrade osobnih podataka, temeljem Uredbe 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Iako ova Uredba regulira obradu osobnih podataka koje provode institucije Europske unije, ona počiva na istim načelima kao i GDPR, te su ove smjernice i primjeri u velikoj mjeri primjenjivi za sve voditelje i izvršitelje obrade. Posebno su korisni aneksi koji pomažu odrediti uloge u poslovnom odnosu te definiraju dužnosti i odgovornosti. Kako je i danas, godinu i pol dana od početka primjene GDPR-a, mnogima nejasan koncept izvršitelja, podsjećamo da je to u osnovi odnos u kojem voditelj obrade osigurava ispunjenje svih načela obrade osobnih podataka, a izvršitelj provodi obradu u ime voditelja temeljem dokumentiranih uputa.