Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB)

EDPB o obradi podataka tijekom COVID-19 pandemije

Objavljeno:

Autor:

Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB)

EDPB o obradi podataka tijekom COVID-19 pandemije

Objavljeno:

Autor

Jučer je održana 23. plenarna sjednica Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB). Na sjednici su usvojene smjernice o obradi zdravstvenih podataka u istraživačke svrhe u kontekstu izbijanja pandemije COVID-19 te Smjernice o geolociranju i drugim alatima za praćenje u kontekstu izbijanja pandemije COVID-19.

Prve smjernice, koje se odnose na obradu podataka o zdravlju imaju za cilj razjasniti najhitnija pravna pitanja u vezi s korištenjem takvih podataka. To su pitanja pravne osnove, daljnje obrade u istraživačke svrhe, implementacije primjerenih zaštitnih mjera i ispunjavanja prava ispitanika.

Drugim smjernicama EDPB je razjasnio uvjete i načela za korištenje podataka o lokaciji i alata za praćenje. U smjernicama je posebno naglašeno da i GDPR i ePrivacy direktiva sadrže odredbe kojima je nadležnim nacionalnim i EU javnim tijelima omogućeno korištenje anonimnih ili osobnih podataka za potrebe nadziranja i suzbijanja širenja virusa COVID-19.

Iznimno od redovnog postupka, zbog hitne potrebe za ovim smjernicama u trenutnoj kriznoj situaciji, niti jedan od tih dokumenata neće biti poslan na javnu raspravu.

? Smjernice 03/2020 o obradi podataka o zdravlju u svrhe znanstvenih istraživanja u kontekstu COVID-19 pandemije
? Smjernice 04/2020 o korištenju podataka o lokaciji i alata za praćenje u kontekstu COVID-19 pandemije
? Dnevni red 23. plenarne sjednice EDPB-a