Što su obvezujuća korporativna pravila (BCR)?

Objavljeno:

Autor:

Što su obvezujuća korporativna pravila (BCR)?

Objavljeno:

Autor

Za prijenose osobnih podataka u treće zemlje (izvan Europske unije) potrebno je osigurati dodatne zaštitne mjere, a u slučaju grupe poduzetnika, te mjere mogu biti i BCR – obvezujuća korporativna pravila (eng. Binding Corporate Rules).

Postupak implementacije i odobravanja BCR-a vrlo je kompleksan, a može biti dugotrajan i skup. Kako bismo vam dali jasniju sliku o tome kome su ustvari namijenjena i na što treba obratiti pozornost u postupku implementacije BCR-a, pripremili smo za vas još jedan Q&A slideshow.

Preuzmite ga u PDF-u.