Q&A


GDPR Q&A: Nadzor nadzornog tijela

U ovom Q&A donosimo osnovne informacije o pripremi za nadzor, samom postupku i ovlastima osoba koje ga provode.

Q&A: GDPR – Naknada štete

U ovom Q&A donosimo pregled pravnih mogućnosti i koraka za ostvarenje financijske naknade za pretrpljenu štetu.