Q&A: GDPR – Materijalno područje primjene

U ovom izdanju Q&A vraćamo se osnovama – na materijalno područje primjene GDPR-a. Podsjetite se na koje postupke obrade se GDPR ne primjenjuje i kada su moguća odstupanja.

Preuzmite PDF