Izrečena GDPR kazna zbog nezakonitog anketiranja kupaca

Objavljeno:

Autor:

Izrečena GDPR kazna zbog nezakonitog anketiranja kupaca

Objavljeno:

Autor

Mađarsko nadzorno tijelo kaznilo je tvrtku koja obavlja djelatnost uvoza vozila zbog nezakonitog anketiranja kupaca. Izrečena kazna iznosi 5 milijuna mađarskih forinti, tj. oko 13,5 tisuća eura.

Radi se o tvrtki ovlaštenoj za uvoz vozila određenog proizvođača. Kako bi osigurali da njihovi partneri – tvrtke koje ih zastupaju, ispunjavaju zadane standarde kvalitete, uvoznik redovito provodi istraživanje zadovoljstva kupaca putem anketnih upitnika.

Nadzorno tijelo je zaprimilo pritužbu jednog kupca jer je dobio neželjenu email poruku od uvoznika. Naime, kupac je korisnik partnerske tvrtke koja obavlja djelatnost servisiranja vozila. Nakon što je obavio servis vozila, kupac je dobio email poruku od uvoznika kojom ga mole da sudjeluje u istraživanju zadovoljstva kupaca. U tim porukama ponekad bi bio vidljiv i broj šasije vozila u svezi s kojim je obavljena usluga.

Iako uvoznik tvrdi da obradu temelji na legitimnom interesu, nadzorno tijelo je ustanovilo da legitimni interes nije primjerena pravna osnova budući da ne postoji izravan odnos između uvoznika i kupca. Uvoznik nije ispunio ni obvezu pružanja informacija o obradi, te elektroničke poruke nisu sadržavale niti informacije o identitetu pošiljatelja poruke, niti o tome na koji način je uvoznik prikupio te osobne podatke.

Nadzorno tijelo je zaključilo da se radi o kršenju odredbi članaka 5.1(a), 5.1(c), 6.1 i 13 GDPR-a, te je izreklo kaznu.

Odluka nadzornog tijela dostupna je na mađarskom jeziku: PDF